Прилагане на иновативни методи на обучение

Главна категория: ROOT Категория: Иновация

 

Прилагане на иновативни методи на обучение:

- Формира съзнателно отношение на учениците към природата, към тяхното близко обкръжение и към цялата планета.

- Повишава ефективността на учебния процес, а удоволствието и радостта от ученето стават възможни.

- Води до екологично грамотно поведение в ежедневието.

Иновативни методи на обучение чрез снимки:Изпълнение на проектни задачи, участие на родители – Снимки - № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Ролева игра „Кръговрат на водата“ – Снимки - № 2

Излизане от класната стая  – Снимки - № 5, 6, 7

12

34

67

911

10