Световен ден на рециклирането- 18.03.2022

Главна категория: ROOT Категория: Други иновации

По повод Световния ден на рециклирането в училищния изнесен СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации се проведе интегриран иновативен урок по Екология, Човекът и природата и Информационни технологии с учениците от 5 и 6 клас на тема: ”Земята не е кошче за боклук – можем да обработваме отпадъците си и да съхраним чистотата на природата”

По време на урока се проведоха дискусии за:

- изчерпване на природните ресурси от човека и какви са алтернативите за тяхното възобновяване;

- как да се намали замърсяването на природата чрез рециклиране на отпадъците;

- активно участие на младите хора в рециклирането и опазването на Земята.

Урокът не мина и без занимателни моменти:

- игра „Без отпадъци”

- изкуство от отпадъци.