Световният ден на рециклирането

Във връзка със Световния ден на рециклирането 18.03.2021 г. в изнесения център за обучение по природни науки се проведоха семинарни уроци с учениците от иновативните 5, 6 и 7 класове по Човекът и природата, Биология и здравно образование и Екология на тема: ”Животът на една пластмасова бутилка”.

Урокът включваше:

 - изглеждане на видеофилм за рециклирането и презентация по същата тема в която се проследява пътя от производството до рециклирането;

- провеждане на дискусия относно разделното събиране на отпадъците;

- организиране на дидактическа игра „Нахрани ме разделно”, която за учениците бе забавна и интересна;

- решаване на електронни кръстословици и ребуси.

За световния ден на водата 22.03.2021 г. учениците от 5, 6 и 7 клас подредиха изложба по темите „Водата извор на живот”, „Свойства на водата” и „Значение на водата” със свои рисунки, плакати, фотоколажи и изработки от природни и изкуствени материали.

В процеса на работа учениците писаха есета, изготвиха презентации и доклади и разсъждаваха върху дилемата, че „Водата е всичко, водата е живот”.

 

 

Работилница за мартеници

Учениците от 1 и 2 клас под ръководството на Емине Муса си организираха работилница за мартеници. С интерес се включиха, работиха усърдно и накрая си подредиха изложба.

Проектни дейности- 04.01- 15.01.2021

Учениците от IV клас изработиха проекти на Слънчевата система в часовете по Човекът и Природата, с които беше направена изложба.