Ден на Земята- 22.04.2021

За поредна година ОУ Виделина с.Сейдол отбеляза Международния ден на Земята - 22 април с разнообразни прояви с цел отговорно отношение към опазване на околната среда - екологично възпитание, поведение и култура. Учениците от 7-ми клас изработиха презентации на тема „Денят на Земята“ и постер с послания „Земята наш дом“.

Учениците от 6-ти клас представиха своите проекти на тема „Устойчиво развитие“ като акцентираха на дейности като:

  • Използване на безотпадъчни продукти
  • Възобновяеми източници на енергия
  • Умерено земеделие - без изтощаване на почвата
  • Използване на продукти, които могат да се рециклират

Учениците от 5, 6 и 7 клас се включиха в инициативата „Зелена и цветна градина“ като засадиха цветя в двора на училището, защото всички знаят, че едно растение макар и скромно по своята същност е скрило в себе си истинско природно чудо, осигуряващо живот за всички нас.

 

 

 

 

Дни на Европа в Разград- 10.05.2021

На 10 май 2021 г. представителна група от 12 велосипедисти  от ОУ”Виделина” се включи в десетата инициатива „Дни на Европа в Разград”, чиято цел бе да се покаже как с европейска подкрепа се променя облика на града и региона.

След велообиколката се проведе Конкурс за рисунка на асфалт „Децата на Разград рисуват Европа” в който се включиха наши ученици.