Награждаване за отличното представяне

 

Наградени за отличното представяне на ХII-я Национален събор на българското народно творчество.