Участие в XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“- 2022 г

В първите три дни на м.април в залите на Младежки дом – Варна се проведе XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, организиран от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Целта на конкурса е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.

В конкурса участва и училищната ДФГ "Родопски звънчета" с ръководител Алиш Дживгов.

В раздел I: Индивидуални изпълнители - Тамбура, категория „ВТОРА”, Възрастова група „ВТОРА” (V-VII клас) Джемиле Исмаилова Горелска от VII клас спечели ПЪРВА НАГРАДА и получи диплом.