Отлично представяне на олимпиадата по БЗО

На 29.01.2021 г. в училище се проведе Общински кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование с петима ученика от 7 клас: Айше Джаргова, Алиша Кимова, Джемиле Пашелиева, Джемал Узунов и Фатме Узунова.

От тях трима – Айше, Джемиле и Фатме, събраха нужния брой точки и се класираха за Областния кръг, където представиха достойно училището.

Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по БЗО на основание на резултатите, получени след арбитриране на писмените работи на учениците от Областния кръг с 55 точки даде зелена улица на Фатме Узунова за участие в Националния кръг на олимпиадата.

Директорът на ОУ ”Виделина” Динко Христов поздрави и награди ученичката пред всички ученици и учители.  

Поздрав и от преподавателката по БЗО- Гюлсевен Сабри