Спорт без отпадъци

 

ОУ ,,Виделина’’ с. Сейдол за пореден път се включи в инициативата  Европейски ден на спорта в училище 2022г., под мотото  ,,СПОРТ без отпадъци’’. На 30.09.2022г. учениците заедно със своите учители се включиха в поход до местността Тюлбето, с цел спортуване на открито и разделно събиране на отпадъци.

Награждаване за отличното представяне

 

Наградени за отличното представяне на ХII-я Национален събор на българското народно творчество.