Междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех”, дейност 8

 

Ученици от ОУ Виделина-с.Сейдол се включиха в провежданите  междуучилищни дейности по проекта.