18.03.2022

Последно занятие пред гости от РУО по НП "Ученически олимпиади и състезания", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади".