На горе

Правилници, планове, заповеди и графици

Извънреден инструктаж
Стратегия за развитие- 2020-2024
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за 2021/2022г
Декларация за информирано съгласие
Декларация за ползване на лични данни на ученик
Декларация от Родители
Заявление за постъпване в училище
заявление за 1 клас 7 годишни
1.Приемане и преместване
2.Издаване на дубликати
План за работа в епидемична обстановка 21-22
Вътрешни правила за Лични данни 2021-22
Г.Правила за вътр.квалификация 2021-22
Г.Правила за използв. на ел.дневник 2021-22
Програма за личн.подкрепа 2021-22
Програма уязвими групи 2021-22
Прил.2 План на ПС 21-22
Прил.3 Календарен план 21-22
Прил.4 ПППМН 21-22
Критерии за прием на ученици в I и V клас за учебната 2021/2022

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seidolvi/public_html/components/com_phocadownload/views/category/tmpl/default.php on line 98
 
 
Powered by Phoca Download