МИНЕРАЛИ

Минералите са неповторими, уникални и невъзстановими творения на природата. Тяхното събиране, изучаване, систематизиране и съхраняване има научна и естетическа стойност. Наличните минерални образци със своята красота, рядкост, научна стойност и съвършенство са гордост за всеки музей. 

Търсене