ПРИРОДОНАУЧЕН КЪТ

В природонаучната зала, с подръчни природни материали в изчистен и стилизиран вариант са разработени художествено полска, горска и водна диорами. Сред естествените възстановки, са експонирани характерни представители на фауната в района, събирани през периода 1933-1992 година. 

Търсене