ВОЙНИ

С много фотоси, оригинали и спомагателни средства в отделна зала е показан приносът на сейдолчани във войните, които е водила България от 1877 година насам. Тази зала е място за преклонение пред подвига и саможертвата в името на родината. Постигнат е добър показ на лични вещи на участниците във войните. 

Търсене