МИНЕРАЛИ

Минералите са неповторими, уникални и невъзстановими творения на природата. Тяхното събиране, изучаване, систематизиране и съхраняване има научна и естетическа стойност. Наличните минерални образци със своята красота, рядкост, научна стойност и съвършенство са гордост за всеки музей. 

ДАННИ ЗА МУЗЕЙНИЯ КОМПЛЕКС

Музеен комплекс с. Сейдол – обявен от НИПК за единичен културен паметник на културата с предварителна категория "местно значение" от 1994 година и като групов паметник на културата. Реставрирана е голяма старинна къща в центъра на селото е създаден един от богатите комплекси на Лудогорието. Действащият музеен комплекс е с над 600 кв.м разгърната експозиционна площ и съхранява във фондовете си над 10 000 архивни единици. С писмо № 747/09.06.1994 г. Националният институт за паметниците на културата декларира сградите на комплекса като единичен архитектурен паметник на културата с предварителна категория „местно значение” и като групов паметник на културата /архитектурния комплекс/ - парцела с принадлежащите му постройки. Националният център за музеи със свое писмо УП – 1341 / 21.12.1995 г., разреши експозицията, изградена в комплекса от къщи и собственост на ОУ„Виделина” да получи статут на училищна музейна сбирка с общ профил. С потъмнелите стрехи и белите чардаци училищният музеен комплекс е като декор за възрожденски театър.

Прочети още: ДАННИ ЗА МУЗЕЙНИЯ КОМПЛЕКС

АГРАРНИТЕ ОБИЧАИ

Експонирана се темата „Аграрните обичаи-синтетичен израз на социално-икономическото развитие на района”. Земеделието е основен поминък на населението, още от създаване на селото. Експозицията представя условията на живот и труд от втората половина на XIX до средата на XX век.

Прочети още: АГРАРНИТЕ ОБИЧАИ

ДОМЪТ НА БЪЛГАРКАТА

Експонира се темата „Домът на българката – място за изява на усета й към красота”. Експозиционният материал разкрива умението на жената да съхрани и обогати народните традиции в развитието на декоративно-приложното изкуство при домашни условия.

Прочети още: ДОМЪТ НА БЪЛГАРКАТА

ВОЙНИ

С много фотоси, оригинали и спомагателни средства в отделна зала е показан приносът на сейдолчани във войните, които е водила България от 1877 година насам. Тази зала е място за преклонение пред подвига и саможертвата в името на родината. Постигнат е добър показ на лични вещи на участниците във войните. 

ТРУДЪТ И НАРОДНОТО ЖИЛИЩЕ

Експонира се темата „Трудът и народното жилище”. Включеният експозиционен материал, отразява многоликите прояви на народното творчество, свързано с труда, а от тук и богатата обредна практика, затворена в пространството на социума.

Прочети още: ТРУДЪТ И НАРОДНОТО ЖИЛИЩЕ

ПРИРОДОНАУЧЕН КЪТ

В природонаучната зала, с подръчни природни материали в изчистен и стилизиран вариант са разработени художествено полска, горска и водна диорами. Сред естествените възстановки, са експонирани характерни представители на фауната в района, събирани през периода 1933-1992 година. 

Търсене