ОУ „Виделина“ осъществи целите, които си беше поставило при изпълнението на дейностите по НП „Иновации в действие“. Показахме постиженията си в утвърждаването на иновативния учебен предмет Екология и предизвикахме интереса на училищата партньори да приложат в учебната си дейност нашите добри практики. Методиката на преподаване на учебния предмет Екология е разработена от педагогически специалисти в ОУ „Виделина“ и представянето й пред гостуващите училища получи заслужени адмирации за креативността на създателите й. Нашите ученици представиха пред гостите от другите училища, както и пред наблюдаващия екип от РУО и родители, свои проекти и анализи по конкретно поставени екологични теми, бяха активни участници в представянето на урок по Екология с идеи и презентации. На гостите беше предоставена възможност да се включат в практичните занимания, свързани с екологичната култура. Изнесените уроци и практически занятия се провеждаха в модерен природонаучен център, който е част от училищния комплекс за обучение по природни науки, изследвания и иновации. Добрата материална база е един от основните фактори за успешното реализиране на нашата иновация. Получихме отлична оценка от гостуващите училища за постигнатото при въвеждането и развитието на иновативния учебен предмет Екология в Раздел А на учебния план за V и VI клас, тъй като сме едно от малкото училища в България имащи смелостта да осъществят такава иновация.

Потребители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg