Други иновации

Световен ден на рециклирането- 18.03.2022

По повод Световния ден на рециклирането в училищния изнесен СТЕМ център по природни науки, изследвания и иновации се проведе интегриран иновативен урок по Екология, Човекът и природата и Информационни технологии с учениците от 5 и 6 клас на тема: ”Земята не е кошче за боклук – можем да обработваме отпадъците си и да съхраним чистотата на природата”

По време на урока се проведоха дискусии за:

- изчерпване на природните ресурси от човека и какви са алтернативите за тяхното възобновяване;

- как да се намали замърсяването на природата чрез рециклиране на отпадъците;

- активно участие на младите хора в рециклирането и опазването на Земята.

Урокът не мина и без занимателни моменти:

- игра „Без отпадъци”

- изкуство от отпадъци.

ЗАНЯТИЯ по време на пандемия

На 14.10 2020 г. в Изнесения център за обучение по природни науки на ОУ ”Виделина” се проведе семинарен урок по иновативния учебен предмет Екология в 6 клас на тема „Да създадем природен символ на класа”. Гости на урока бяха учениците от 7 клас.

Учениците работиха по предварително поставен алгоритъм за работа в екип.

 

Шестокласниците представиха проекта си за символ на 6 клас „ЛЪВ – царят на животните”. На въпроса Защо африканско животно, а не животно обитаващо нашите умерени географски ширини, те се аргументираха така:

Лъвът олицетворява – сила, смелост, щедрост, справедливост.

 

Проведе се интерактивна беседа между учениците от 6 и 7 клас за

- местообитание на лъва;

- хранене;

- размножаване;

- начин на живот и поведение в природата.

Учениците затвърдиха знанията си по природни науки. Решиха интерактивен тест. Показаха творчески умения и креативност. Осмислиха символичността и естетичната страна на биологичното разнообразие.  Създадоха природен символ на класа.

 

Часът беше различен, интересен и забавен.

Потребители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg