ЗООКЪТ

Зоокът – съществува от 1987 година на площ от 1,5 дка. Животните от зоокъта внасят повече емоции, незабравими преживявания, красота и одухотворена жива естетика в училищния двор. За децата е важно отрано да са близо до природата, да я обикнат и да живеят в мир с нея. Когато пораснат тя ще им се отблагодари щедро. Уроците и наблюденията, провеждани в зоокъта не само учат колко са ценни те за нас, но са и израз на желанието ни да съхраним хармонията, която съществува между природата и човека. Учебният зоокът е разположен на площ от 1,5 дка. В различни по големина клетъчни помещения се отглеждат и размножават около 60 вида животни сред които и нетипични за нашата фауна. С течение на времето зоокътът се превърна в учебна лаборатория с практическа насоченост, в която животните се включват в екологичното образование и възпитание на учениците. Любовта към природата на родния край е неразривно свързана с познаването на най-разпространените животински видове, със закономерностите в сложния и разнообразен животински свят, с характерните особености и предпоставки за видовото разнообразие на нашата фауна. Зоокътът развива у учениците и посетителите трайни интереси и любов към природата.

Търсене