повишаване квалификацията 2017

IMG 7253Училището чрез своята политика и финансова възможност подкрепя повишаването на компетентностите на учителите за ефективно изпълнение на работата им и за кариерно развитие. През учебната 2016/17 година учителите преминаха различни квалификационни курсове. По график 10 учители участваха  в изнесено обучение на тема „Подкрепа за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование – философия и практика на подкрепата”, организирано в гр. Шабла от „Юнивърсъл скул” ЕООД. На участниците беше присъден по 1 квалификационен кредит.

Изнесено обучение на колектива

И през учебната 2015-2016 година продължи училищната традиция за включване на учителитеP7010088 в изнесени обучения с цел повишаване на квалификацията им. Петима се обучаваха по темата „Образователна среда и дигитални технологии и инструменти за активно учене”, а други шестима -  „Култивиране на уменията на 21 век у учениците”. По време на обучението се разгледаха културно-исторически обекти в градовете Хасково и Кърджали, с отклонение до Перперикон.