"Отново на училище"- 21- 23.09.2019

Добрите отношения са основа на възпитанието и образованието. Усещането за свързаност, базирано на взаимопомощ и съвместно професионално израстване, води до мотивиращо отношение към професията и чувство за удовлетвореност. Именно с такива настроения си тръгна колективът на ОУ „Виделина“ от тридневното обучение на Златни пясъци по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от МОН. Обучението се проведе от национален учебен център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти „ОРАК АКАДЕМИЯ“ от 21.09 до 23.09.2019г.
Изборът ни падна върху тема от направление „За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие“, защото е свързана с иновативните практики в училище. Обучението даде възможност да обогатим практиката си с нови софтуери за създаване и модифициране на учебното съдържание, използване на електронни дневници и създаване на електронни ресурси с отворен код.

Обучителен семинар ФАБ в гр. Пловдив 15-18.11.2018

Директорът на училището Динко Христов участва в Годишната среща на професионалната образователна общност към Фондация „Америка за България” Обучителният семинар се проведе от 15 до 18 ноември 2018 година в гр. Пловдив, хотел Империал.

Програмата включваше представяне и дискусия на конкретни иновативни практики от България, работилници по различни теми, водени от специалисти, и възможност за неформално общуване с колеги-новатори. Гост-лектори бяха: Карън Пейдж, Рита Санчес и Александра (Алекс) Томас, Център за технологии и училищна промяна към Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ.

IMG 20181118 101350IMG 20181118 101425