Годишна среща на фондация „Америка за България”

 

От 21 до 24 ноември 2019 г. в град Пловдив се проведе годишна среща на професионалната образователна общност към фондация „Америка за България”, която отново събра голямата си общност от приятели, съмишленици и партньори. Двама учители от ОУ „Виделина” се включиха в работата на „Академията за лидери в образованието”. Програмата даваше възможност сами да изберат кои семинари и кои обещаващи практики да посетят. Темите бяха интересни, споделяха се иновативни практики и участниците си тръгнаха удовлетворени и обогатени със знания, опит и нови контакти.