Обучение на Крушунски водопади

Участието в обучение извън работната среда е не само полезно за повишаване и усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, но също така дава възможност за активна почивка и разтоварване. Практиката показва, че излизането от ежедневната рутина води до сплотяване на екипа и повишаване на ефективността му.

На 25 и 26 юни колективът на училището присъства на двудневен тиймбилдинг на Крушунските водопади, където сейдолските педагози се включиха в обучение по темите: „Агресията и ефективни методи за овладяване на агресивното поведение" и „Разработване и управление на проекти". Чрез лекции и дискусии се търсеха възможни мерки и стратегии за ограничаване проявите на агресия в училище. Активният отдих включваше посещение на интересни природни местности и исторически обекти, съчетавайки полезното с приятното.