С предколедни "награди"- декември 2021

Севджан Ахмедов- четвърто ПКС

Гюлсевен Сабри- четвърто ПКС

Хатче Узунова- четвърто ПКС

Сунай Мустафа- пето ПКС