Основно училище ВИДЕЛИНА

 

В ОУ „Виделина” работят 14 мотивирани учители, непрекъснато доказващи своя професионализъм и утвърждаващи обликa на динамично развиващата се образователна институция.
 

 Учителски екип:

  • Директор - Динко Христов Христов
  • Главен учител, преподавател по история и география - Пламен Стоянов Петров
  • Старши учител начален етап - Емине Мустафова Муса
  • Старши учител начален етап - Даниела Драганова Димитрова
  • Старши учител начален етап - Али Муса Булут
  • Старши учител начален етап - Мариета Илиева Димитрова
  • Старши учител начален етап, английски език - Севим Мехмедова Сабриева
  • Старши учител математика - Севжан Ахмедов Ахмедов
  • Старши учител биология и ЗО, химия и ООС - Гюлсевен Мехмедали Сабри
  • Учител БЕЛ - Кадрие Мустафа Ибрахим

 

 

 

 
Хатче Мустафа Узунова - Учител в ГЦОУД

Светлана Стоянова Жечева - Старши учител в ГЦОУД
Сунай Ахмед Мустафа - Учител в ГЦОУД

 

 

 

Обучение на Крушунски водопади

Участието в обучение извън работната среда е не само полезно за повишаване и усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, но също така дава възможност за активна почивка и разтоварване. Практиката показва, че излизането от ежедневната рутина води до сплотяване на екипа и повишаване на ефективността му.

Прочети още: Обучение на Крушунски водопади

Изнесено обучение на колектива

И през учебната 2015-2016 година продължи училищната традиция за включване на учителитеP7010088 в изнесени обучения с цел повишаване на квалификацията им. Петима се обучаваха по темата „Образователна среда и дигитални технологии и инструменти за активно учене”, а други шестима -  „Култивиране на уменията на 21 век у учениците”. По време на обучението се разгледаха културно-исторически обекти в градовете Хасково и Кърджали, с отклонение до Перперикон.