За Сейдол

кула ТюлбеСело Сейдол е разположено на важен исторически и географски кръстопът между Дунав и Стара планина, близко до важни транспортни артерии от национално значение. Отстои на 130 км от Варна и на 90 км от Русе. Има непосредствена връзка с второкласните пътища за Разград - на 18 км, Търговище - на 20 км, Попово - на 30 км и Шумен - на 50 км. Покрай него минава удобна връзка през Стара планина за Южна България, водеща към Босфора и Мала Аз

ия. панорама от кулатаАдминистративно селото е кметство от състава на Лознишка община, която принадлежи към Разградска област, разположена в самото сърце на Лудогорието. Общината има територия от 258,5 кв.км, 17 населени места и 13 643 население. Югозападният й район навлиза в разклоненията на Източна Стара планина, а северният - обхваща част от Разградските и Самуилските възвишения. Типичен селски район със смесена етнокултурна и етнорелигиозна структура.

Река Бели Лом протича през източната половина на Дунавската равнина. Началото й започва от сейдолското землище, от местността „Кайлията”, северозападно от селото. Малкият извор се превръща в поточе, което се врязва между скатовете на местността и образува дълбоко дере, криволичещо чак до язовир Бели Лом.

панорама на селото

Село Сейдол е разположено в южната част на Лудогорското плато, югозападно в подножието на местността „Тюлбе”. Още в древността местните жители смятат това платовидно възвишение от Разградските височини за свещено място. Думата „Тюлбе” има арабски произход и означава светилище, свято място, наблюдателница. Там на 430 м надморска височина, е сърцето на село Сейдол. В централната си част местността е равнинна, обрасла с дъб, габър и бор, а в южната й част издигат горда осанка вековни дървета, някои от които над 300 годишни. Съществува поверие, че отсичането на дърво тук е голям грях. Местността очарова със своите забележителности, спокойствие и дадености за отдих. Погледнеш ли от най-високата й точка просторът те запленява с интересни и неповторими изгледи. При хубаво и ясно нощно време се открива незабравима гледка към билата на Източна Стара планина, долината на река Врана, град Търговище, както и към други 32 населени места от района.