Основно училище ВИДЕЛИНА

В ОУ „Виделина” работят 14 мотивирани учители, непрекъснато доказващи своя професионализъм и утвърждаващи обликa на динамично развиващата се образователна институция.
emploeers 11

 Учителски екип:

  • Директор - Динко Христов Христов
  • Главен учител, преподавател по история и география - Пламен Стоянов Петров
  • Старши учител начален етап - Емине Мустафова Муса
  • Старши учител начален етап - Даниела Драганова Димитрова
  • Старши учител начален етап - Али Муса Булут
  • Старши учител начален етап, БЕЛ - Мариета Веселинова Бойчева
  • Старши учител начален етап, английски език - Севим Мехмедова Сабриева
  • Старши учител математика - Севжан Ахмедов Ахмедов
  • Старши учител биология и ЗО, химия и ООС - Гюлсевен Мехмедали Сабри
  • Учител БЕЛ - Кадрие Мустафа Ибрахим

 

 

 

 Виргиния Вилхемова Дъбева - Учител ЦДО
Хатче Мустафа Узунова - Учител ЦДО

Светлана Стоянова Жечева - Старши учител ЦДО
Сунай Ахмед Мустафа - Учител ЦДО

Thechers 2018 19

 


Търсене