ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР

Действащите тъкачна, грънчарска и желязо-коларска работилници от занаятчийския център съхраняват за поколенията популярни местни занаяти. Те са база за развиване на извънкласната и извънучилищната дейност и за участие в атрактивни проекти. „Живото наследство” на тъкачеството, грънчарството и желязо-коларството като практика и творчески процес провокира любопитството и интереса на нашите ученици. Натрупаният опит и изработваните творби на декоративно-приложното изкуство, са солиден наличен ресурс и основа за познаване на други добри практики в тази насока. Детските изработки участват в изложби и базари.

Прочети още: ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР

ТЪКАЧНА РАБОТИЛНИЦА

Действащата тъкачна работилница възстановява и съхранява местен занаят – тъкачеството.

Прочети още: ТЪКАЧНА РАБОТИЛНИЦА

ГРЪНЧАРСКА РАБОТИЛНИЦА

 

 

 

 

Открита е на 01 юни 2010 г. по идея на директора на ОУ "Виделина" Динко Христов. В новата грънчарска работилница е подредена и първата изложба - Демир Карабашаков - керамик от Попово.

Търсене