Сарашка работилница

Наименованието на занаята - сарачество - произлиза от арабската дума сарач /седло/. Майсторите сарачи изработват впрегатни и ездитни конски принадлежности, ремъци, каиши, куфари, чанти, колани, паласки, кобури, щавени цървули и др. Като основен материал използват кожите от едър рогат добитък, овце, кози и свине. Посетителите могат да наблюдават старинна технология и оригинални инструменти с които ръчно се изработват предметите.

ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР

Действащите тъкачна, грънчарска и желязо-коларска работилници от занаятчийския център съхраняват за поколенията популярни местни занаяти. Те са база за развиване на извънкласната и извънучилищната дейност и за участие в атрактивни проекти. „Живото наследство” на тъкачеството, грънчарството и желязо-коларството като практика и творчески процес провокира любопитството и интереса на нашите ученици. Натрупаният опит и изработваните творби на декоративно-приложното изкуство, са солиден наличен ресурс и основа за познаване на други добри практики в тази насока. Детските изработки участват в изложби и базари.

Прочети още: ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР

ТЪКАЧНА РАБОТИЛНИЦА

 

 

 

 

Действащата тъкачна работилница възстановява и съхранява местен занаят – тъкачеството.

Прочети още: ТЪКАЧНА РАБОТИЛНИЦА

Търсене