Скъпи ученици и родители,
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID -19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година учениците от ОУ „Виделина“, с. Сейдол преминават в режим на дистанционно обучение.
Учениците ще се включват в учебния процес от домовете си. Класните ръководители ще се свържат с вас, за да уточните начините на комуникация. В следващите седмици ни предстои заедно да преминем през едно ново предизвикателство, което ще ни помогне да се опознаем по-добре и да си сътрудничим в ученето. Нека всеки ученик се отнесе сериозно и добросъвестно като следва указанията на учителите. Останете си у дома, ограничете контактите си с хора извън семейството и бъдете отговорни към вашето здраве, както и на вашите близки.
Уважаеми родители, подкрепяйте, мотивирайте и контролирайте децата си, за да се включват активно в учебната работа от вкъщи.
Учебните занимания ще започват сутрин от 8,30 часа.
1 час – 08,30 – 09,00 часа
2 час – 09,10 – 09,40 часа
3 час – 09,50 – 10,20 часа
4 час – 10,30 – 11,00 часа
от 11,00 до 12,00 часа – консултации


След обяд занятията започват от 12,00 с учителите в ГЦОУД
Самоподготовките са от 13,00 до 14,50 часа
Занимания по интереси и консултации от 15,00 до 17,00 часа
Препоръчително е малките ученици да участват в обучението със съдействието на родител или друг член на семейството, който да помага на детето да работи.
Всеки учител ще работи с учениците си в създадената от него група и ще отчита работата си с доклад всеки ден. Доказателственият материал ще се съхранява от учителите и ще се предоставя за проверка при поискване.
От 16 март 2020 година родителите и учениците ще получават регулярно информация и допълнителни указания за програмата на занятията. Молим Ви следете редовно съобщенията и отговаряйте по телефоните си. Децата, които нямат възможност да се включат в създадените групи за обучение ще получат допълнителни консултации по телефона.
Скъпи ученици, уважаеми родители, вярвам че заедно ще се справим с днешното предизвикателство!
Динко Христов

Потребители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Права за ползване

Авторските права върху всички текстове, изображения, детайлна информация за предлаганите продукти, както и друга информация в този уебсайт www.seidol-videlina.com са собственост на ОУ ВИДЕЛИНА. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Предоставяната информация от ОУ ВИДЕЛИНА служи да представи дейността на училището. Съдаржанието на сайта може да се използва единствено и само за лично осведомяване.

 

 

Контакти

 
+359 878684439

  
ул. „Родопи” № 2а
с. Сейдол, общ. Лозница, България
 
 
hristov_seidol@abv.bg